Структура

ЦСМП – Силистра се състои от следните структури:        

 1. Районна координационна централа /РКЦ/.
 2. Филиали за спешна медицинска помощ /ФСМП/, разположени в Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница и Кайнарджа
 3. Административно-стопански сектор.

  Районната координационна централа осигурява координацията и оперативното ръководство при оказване на спешна медицинска помощ.
  ФСМП разполагат с  материална база - противошокови зали, спешни кабинети и помощни помещения, оборудвани по начин, позволяващ на екипите да осъществяват дейността си максимално ефективно.
  Административно - стопанският сектор  се състои от:
  • Финансово-счетоводен отдел;
  • Стопанска част - автомобилен парк, автосервиз,гаражи, складове и архивохранилище.
 
(C)2021 All Right Reserved