Филиали

     ФСМП-Тутракан: осигурява спешна медицинска помощ на населението от община Тутракан.
     Обслужвано население: 13780 души, в т.ч. -2070 деца.
     Територия: 452 кв.км.
     Брой екипи: 1 реанимационен и 1 стационарен екипи.

(C)2017 All Right Reserved