Филиали

     ФСМП-Силистра: осигурява спешна медицинска помощ на населението от общините Силистра, Алфатар и Ситово.
     Обслужвано население: 50 508 души, в т.ч. - 7 346 деца.
     Територия: 1045 кв.км.
     Брой екипи: 1 реанимационен, 1 лекарски, 1 долекарски и 1 домедицински

(C)2021 All Right Reserved