Филиали

     ФСМП-Кайнарджа: осигурява спешна медицинска помощ на населението от общинa Кайнарджа.
     Обслужвано население: 4 955 души, в т.ч. - 1 379 деца.
     Територия: 312 кв.км.
     Брой екипи: 1 долекарски и 1 стационарен екипи.

(C)2021 All Right Reserved