Филиали

     ФСМП-Главиница: осигурява спешна медицинска помощ на населението от община Главиница.
     Обслужвано население: 9784 души, в т.ч. -1631 деца.
     Територия: 478 кв.км.
     Брой екипи: 1 долекарски и 1 стационарен екипи.

(C)2017 All Right Reserved