Филиали

     ФСМП-Дулово: осигурява спешна медицинска помощ на населението от община Дулово.
     Обслужвано население: 26 846 души, в т.ч. - 5 186 деца.
     Територия: 558 кв.км.
     Брой екипи: 1 реанимационен и 1 стационарен екипи.

(C)2021 All Right Reserved