Филиали

     ЦСМП-Силистра: осигурява спешна медицинска помощ на населението от общините Силистра, Дулово, Тутракан, Главиница, Кайнарджа, Алфатар и Ситово.
     Обслужвано население: 104 869 души, в т.ч. -17537 деца.
     Територия: 2845 кв.км.
     Брой екипи: 3 реанимационни, 1 лекарски, 3 долекарски, 1 домедицински и 4 стационарни екипи.

(C)2021 All Right Reserved