Контакти

За контакти:
Електронна поща: csmpsilistra@gmail.com

Директор:
д-р Енчо Василев, тел. 086/822285
, моб. тел. 0879067202
гр. Силистра 7500, ул. Петър Мутафчиев №80


Гл. счетоводител:
Недялка Тодорова, тел. 086/822318, моб. тел. 0879541947
гр. Силистра 7500, бул. Македония №61

Гл. мед. сестра:
Мариана Дончева, тел. 086/822319, моб. тел. 0879541948
гр. Силистра 7500, ул. Петър Мутафчиев №80

Организатор ТРЗ:
Невянка Брешкова, тел. 086/822318
, моб. тел. 0878583569
гр. Силистра 7500, бул. Македония №61

Контрольор автотранспорт:
Павлин Пасков, тел. 086/822319
, моб. тел. 0877693867
гр. Силистра 7500, ул. Петър Мутафчиев №80

Техн. сътрудник:
Камелия Стоянова, тел. 086/822285

гр. Силистра 7500, ул. Петър Мутафчиев №80

Техник, компютърни системи:
Свилен Кирилов, тел. 086/822285
,
гр. Силистра 7500, ул. Петър Мутафчиев №80

ФСМП Силистра:
Нина Радева, тел. 086/820260
, моб. тел. 0887400892
гр. Силистра 7500, ул. П
етър Мутафчиев №80

ФСМП Тутракан:
Донка Григорова, тел. 0866/60150
, моб. тел. 0887519357
гр. Тутракан 7600, ул. Трансмариска №101

ФСМП Дулово:
Диана Каменова, тел. 0864/22525
, моб. тел. 0887283732
гр. Дулово 7650, ул. Розова Долина №37

ФСМП Главиница:
Теменужка Стефанова, тел. 08636/3161
, моб. тел. 0887519214
гр. Главиница 7630, ул. Оборище №45

ФСМП Кайнарджа:
Красимира Стоянова, тел. 08679/8250
, моб. тел. 0888518449
с. Кайнарджа 7550, ул. Г.Токушев №8

(C)2017 All Right Reserved