Кариери

Център за спешна медицинска помощ Силистра търси да назначи:

 • Лекар за филиалите Силистра - 10 щатни бройки, Дулово - 5 щатни бройки, Тутракан - 6 щатни бройки.
  1. Описание на длъжността:
  Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ в дома, на местопроишествието, при бедствия, аварии и катастрофи и други, по време на транспортиране до евентуална хоспитализация.
  2. Изисквания към кандидата:
  Образование - висше по специалността "Медицина", образователно-квалификационна степен "магистър".
  3.
  Размер на основна месечна работна заплата
  - лекар без специалност - 2989 лева
  - лекар със специалност - 3514 лева
  - лекар с две специалности - 3636 лева
  4. Необходими документи
  - Заявление за постъпване на работа
  - Лична карта
  - Диплома за завършено образование
  - Медицинско удостоверение за работа
  - Служебна бележка за членство в БЛС
  - Документи за трудов стаж

  Допълнително, кандидатите могат да представят мотивационно писмо, препоръки, сертификати, свидетелства и други документи, удостоверяващи професионална квалификация и компетентност.
  Одобрените по документи кандидати допуснати до събеседване ще бъдат уведомени по телефона посочен в заявлението за участие в подбора.

  1. ФСМП-Силистра -2 щатни бройки;

   

   
(C)2021 All Right Reserved