Добре дошли на страницата Антикорупция на Център за спешна медицинска помощ - Силистра

От тази страница ще се информирате за начините, по които може да подадете сигнал за корупционни прояви за работещи в ЦСМП - Силистра.

Корупция е "искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава."

В този обхват се включват и:
Действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в ЦСМП, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Сигнали може да подавате в писмен вид:

 • по пощата или чрез куриер на адреси:
  ЦСМП - Силистра 7500, ул. П. Мутафчиев №80
  ЦСМП - Силистра 7500, бул. Македония №61
  ФСМП - Дулово 7650, ул. Розова долина №37
  ФСМП - Тутракан 7600, ул. Трансмариска №81
  ФСМП - Главиница 7630, ул. Оборище №45
  ФСМП - Кайнарджа 7550, ул. Г. Токушев №8
 • лично от подателя или чрез упълномощено от него лице в деловодството на ЦСМП;
 • в пощенските кутии за жалби и сигнали за корупция, поставени във филиалите на ЦСМП-Силистра;
 • по електронна поща csmpsilistra@gmail.com или чрез официалната електронна страница на ЦСМП - Силистра.

Не се разглеждат:

 • анонимни сигнали;
 • сигнали, в които са изнесени данни за нарушения, извършени преди повече от 2 години;
 • сигнали за нарушения, по отношение на които е извършена проверка и е постановено решение освен, ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ към ЦСМП-СИЛИСТРА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИ

Информация за начините, по които се обработват подадените сигнали, можете да намерите в:

Вътрешни правила за работа с постъпили сигнали за нарушения в ЦСМП-Силистра

Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за нарушения в ЦСМП-Силистра

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

(C)2021 All Right Reserved