Обект на дейност


     1 Оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация. 
     2. Осигуряване на  прием на болни и пострадали, потърсили сами помощ в стационарните сектори на филиалите на ЦСМП.
     3. Осъществяване на спешна диагностика и терапия в стационарните сектори.
     4. Осигуряване на спешна хоспитализация на нуждаещите се.
     5. Осигуряване на спешeн санитарен транспорт на пациенти от/между лечебните заведения.
     6. Оказване на спешна медицинска помощ на пострадали при масови  бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки  взаимодействие  със структурите на Единната спасителна система – Полиция; ПБЗН.
     7. Осигуряване на специализиран транспорт на донори и органи, кръв, кръвни продукти, лекарствени продукти, консумативи и апаратура за оказване на спешна медицинска помощ.
     8. Превозване на трупове, подлежащи на съдебно-медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места.
     9. Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачи на моторни превозни средства /Наредба №30 /27.06.2001г., изм. 17.03.2006г./.
     10. Осъществяване на трудово - лекарска експертиза за временна нетрудоспособност в рамките на спешната медицинска помощ - до 3 работни дни.

          Дейността на Центъра се осъществява от:

     1. Екип в РКЦ, състоящ се от лекар - ръководител смяна и медицински специалист по здравни грижи.
     2. Стационарен екип, състоящ се от медицински специалист по здравни грижи и санитар.
     3. Реанимационен екип, състоящ се от лекар- отговорник на екипа, медицински специалист по здравни грижи и шофьор. Дейността му се осъществява със специализиран санитарен автомобил, осигурен със следното минимално оборудване и апаратура-кислородна инсталация, портативна кислородна бутилка, аспиратор (аспирационна инсталация и преносим аспиратор), перфузор, дефибрилатор с монитор, преносим ЕКГ; респиратор (автоматичен механичен вентилатор), реанимационна чанта с набор за реанимация, основна носилка с колела, допълнителна носилка, комплект гръбначна дъска с колани и приспособление за обездвижване на главата.
     4. Лекарски екип, състоящ се от лекар-отговорник на екипа и шофьор.
     5. Долекарски екип, състоящ се от медицински специалист по здравни грижи-отговорник на екипа и шофьор. Дейността на медицинските екипи /лекарски и долекарски/ се осъществява със санитарен автомобил, осигурен със следното минимално оборудване и апаратура - кислородна инсталация, портативна кислородна бутилка, аспиратор (аспирационна инсталация и преносим аспиратор), преносим ЕКГ; дефибрилатор, респиратор (автоматичен механичен вентилатор или набор за ръчна вентилация), реанимационна чанта с набор за реанимация, основна носилка с колела, допълнителна носилка, комплект гръбначна дъска с колани и приспособление за обездвижване на главата.
     6. Транспортен екип, състоящ се от шофьор - отговорник на екипа и санитар при необходимост.

          Мобилните екипи са комплектовани със съвременни санитарни автомобили, животоспасяваща медицинска апаратура, медицинско оборудване, лекарствени продукти, консумативи и екипировка, в съответствие с Медицински стандарт „Спешна медицина”.
 

(C)2021 All Right Reserved