1. Профил на купувача преди въвеждането на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

 2. Профил на купувача в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

 

(C)2021 All Right Reserved