Коронавирус (COVID-19)

 

Актуална информация относно COVID - 19:

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб в Центъра за спешна медицинска помощ гр.Силистра, с цел максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на административните ни офиси ( ул.Петър Мутафчиев № 80, ет.2 и бул.Македония № 61 ,ет. 5, кабинет 507 и кабинет 509), на интернет страницата ни (раздел „Контакти“), както и на общодостъпни места, е публикувана информация за възможностите за водене на електронна кореспонденция с Центъра за спешна медицинска помощ, която може да използвате.

 

   
(C)2020 All Right Reserved